คำปรารภของผู้รวบรวม

ต้นกำเนิดของตระกูล

ตระกูล “วิจิตร”

สายสัมพันธ์ตระกูล “วิจิตร”

ประวัติตระกูลภรรยาผู้ใหญ่ตุ๋ย วิจิตร

ผู้ขอใช้นามสกุล "วิจิตร" ร่วมตระกูล

งานบำเพ็ญกุศลตระกูลประจำปี

วัดพานทอง

 

 

Blog counter
 

ตอนที่ 5 ผู้ขอใช้นามสกุล "วิจิตร" ร่วมตระกูล

1.ครอบครัวที่ 1

1.1 นาย ภักดิ์ ได้ขอใช้นามสกุล วิจิตร ร่วมด้วยจากผู้เป็นต้นกำเนิดตระกูลคือผู้ใหญ่ตุ๋ย วิจิตร โดยนับถือเป็นพี่ชายร่วมสายโลหิต ทั้งนี้ประมาณ พ.ศ.2466

1.2 นาย ภักดิ์ วิจิตร ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านตากแดด หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง

1.3 นาย ภักดิ์ วิจิตร ได้มีครอบครัวและภรรยาและมีบุตรธิดาหลายคน แต่ที่ทราบมีนายสมคิด วิจิตร นอกนั้นสอบไม่ได้ว่ามีใครอีกจะต้องเพิ่มเติมในคราวหน้าต่อไป

2. ครอบครัวที่ 2

2.1 นาย สายบัว ได้ถูกยกให้เป็นบุตรบุญธรรมจากบิดามารดาแก่ผู้ใหญ่ตุ๋ย วิจิตร โดย น.ส. หวั้น วิจิตร สมัยครั้งอายุ 25 ปี เป็นผู้ไปรับมอบมาให้ ผู้ใหญ่ตุ๋ย วิจิตร

2.2 นาย สายบัว วิจิตร ได้เจ้ารับราชการเป็นนายทหารเรือที่สถานีทหารเรือสัตหีบ จนได้รับพระราชทานยศเป็น ร.อ. สายบัว วิจิตร ร.น. แล้วลาออกเพื่อประกอบอาชีพทำไร่ส่วนตัวต่อมา

2.3 ร.อ. สายบัว วิจิตร ร.น. มีครอบครัวทั้งภรรยาและบุตรธิดาหลายคน แต่ไม่มีการติดต่อกัน จึงยังไม่ทราบรายละเอียดได้ เมื่อผู้ใดทราบแน่นอนแล้วกรุณาแจ้งเพื่อเพิ่มเติมในคราวต่อไป


 

ประวัติตระกูลภรรยาผู้ใหญ่ตุ๋ย วิจิตร

คำปรารภของผู้รวบรวม

 
 
Copyright © 2009 CKN Cyber Key Network All rights reserved