คำปรารภของผู้รวบรวม

ต้นกำเนิดของตระกูล

ตระกูล “วิจิตร”

สายสัมพันธ์ตระกูล “วิจิตร”

ประวัติตระกูลภรรยาผู้ใหญ่ตุ๋ย วิจิตร

ผู้ขอใช้นามสกุล "วิจิตร" ร่วมตระกูล

งานบำเพ็ญกุศลตระกูลประจำปี

วัดพานทอง

 

 

Blog counter
 

 

วัดพานทอง ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

วัดพานทอง ตั้งอยู่ 64 หมู่ 2 หมู่ที่ 2 บ้านล่าง ถนน เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโต ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ

สาระสำคัญ

วัดพานทอง ตั้งอยู่ที่ บ้านพานทอง ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 26 ไร่ 10 ตารางวา วัดนี้ ตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2417 เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่ง สร้างขึ้นเมื่อไหร่ไม่ปรากฏชัดเจน มีผู้เล่าว่าย้อนหลังไปเมื่อประมาณ 200 ปีเศษ ในสมัยที่กรุงศรีอยุธยาถูกกองทัพพม่าตีแตก ประชาชนได้อพยพเดินทางมาเรื่อยจนถึงบางปะกง แล้วเคลื่อนย้ายมาเรื่อยจนถึงคลองพานทอง ผู้อพยพมานั้นมีหัวหน้าชื่อทองเป็นพรานล่าสัตว์ ได้พาคณะพักอยู่ตรงนั้นหักล้างถางพงประกอบอาชีพ ทำนาด้วย เล่ากันสืบมาว่า นายพรานทองได้นำเนื้อที่ล่ามาได้ตากไว้ที่เนินโคก โคกนั้นจึงได้ชื่อว่า โคกตาทอง จนทุกวันนี้

ครั้นต่อมาเมื่อนายพรานทองมีอายุย่างเข้าสู่วัยชรา ได้มาคำนึงถึงบาปบุญคุณโทษแต่หนหลังจึงคิดจะประกอบการกุศลเพื่อล้างบาป จึงได้เริ่มสร้างวัดขึ้นวัดหนึ่งห่างจากหมู่บ้านของตนไปทางทิศตะวันออกประมาณ 5 กิโลเมตร ณ ริมคลองสายเดียวกันและเข้าบำเพ็ญกุศลอยู่ในหลักธรรมพระพุทธศาสนา ชาวบ้านจึงเรียกชื่อวัดที่นายพรานทองสร้างไว้ว่า วัดพรานทอง

อาจเป็นเพราะการเรียกชื่อได้คลาดเคลื่อนไปจากคำพูดที่ไม่ชัดในภาษาหนังสือจึงบางครั้งทำให้ตัว ร หายไป จึงเปลี่ยนเป็น พานทอง จึงได้เรียกกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ว่า วัดพานทอง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2498 (ฉะนั้นคำว่า "วัดพรานทอง" "บ้านพรานทอง" และ "คลองพรานทอง" จึงได้เพี้ยนเป็น "วัดพานทอง" "บ้านพานทอง" และ "คลองพานทอง" ดังในปัจจุบัน)

วัดพานทอง ตั้งอยู่ 64 หมู่ 2 บ้านล่าง ถนน เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ตำบล พานทอง อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโต ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ

รูปหล่อของ พระสุวรรณเมธาจารย์ (หล่อเมื่อปี พ.ศ. 2519)

 

   แผนที่ทางไปวัดพานทอง

 
 
Copyright © 2009 CKN Cyber Key Network All rights reserved