คำปรารภของผู้รวบรวม

ต้นกำเนิดของตระกูล

ตระกูล “วิจิตร”

สายสัมพันธ์ตระกูล “วิจิตร”

ประวัติตระกูลภรรยาผู้ใหญ่ตุ๋ย วิจิตร

ผู้ขอใช้นามสกุล "วิจิตร" ร่วมตระกูล

งานบำเพ็ญกุศลตระกูลประจำปี

วัดพานทอง

 

 

Blog counter
 

 

ประกาศ
งานการบำเพ็ญกุศลตระกูลวิจิตร ประจำปี พ.ศ. 2567 ปีที่ 49

ณ วัดพานทอง ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

 

ขอเรียนเชิญสมาชิกซึ่งเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตระกูลวิจิตรทุกท่านร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่บรรพบุรุษของเราที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งถือเอาระหว่างวันสงกรานต์เป็นงานทำบุญประจำปีของพวกเราทุกปี ปีนี้กำหนดในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2567 เป็นวันทำบุญประจำปีของตระกูลวิจิตรทุกๆ คน

ในงานนี้ขอได้โปรดนำบุตรหลานของท่านไปด้วย เพื่อพบปะสังสรรค์ แนะนำให้รู้จักกันไว้ อันเป็นแบบฉบับประเพณีอันดีงามของตระกูลเราสืบต่อไปด้วย

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2567

เวลา 10.00 น. มีมาติกาบังสุกุลและทอดผ้ามหาบังสุกุลที่เจดีย์บรรจุกระดูกบรรพบุรุษ

เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแดพระสงฆ์

เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน

จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นเจ้าภาพโดยพร้อมเพรียงกัน (บุตร/หลาน/เหลนและโหลนเป็นเจ้าภาพ)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ วิจิตร - ผู้จัดงาน

พลเอก ธนกฤต วิจิตร  - ที่ปรึกษาการจัดงาน

นายบุญชู วิจิตร - ที่ปรึกษาการจัดงาน

นางศิริศศิธร กัญโส  - กรรมการ

นางสาวจิตรลดา วิจิตร – กรรมการและเลขานุการ

สมาชิกตระกูลวิจิตรทุกคน - กรรมการ

 

หมายเหตุ : ขอให้ท่านนำอาหาร คาว/หวาน มาถวายพระเพลด้วย


 

ผู้ขอใช้นามสกุล "วิจิตร" ร่วมตระกูล

คำปรารภของผู้รวบรวม

 
 
Copyright © 2009 CKN Cyber Key Network All rights reserved