คำปรารภของผู้รวบรวม

ต้นกำเนิดของตระกูล

ตระกูล “วิจิตร”

สายสัมพันธ์ตระกูล “วิจิตร”

ประวัติตระกูลภรรยาผู้ใหญ่ตุ๋ย วิจิตร

ผู้ขอใช้นามสกุล "วิจิตร" ร่วมตระกูล

งานบำเพ็ญกุศลตระกูลประจำปี

วัดพานทอง

 

 

Blog counter
 

 

ประกาศ
งดจัดงานการบำเพ็ญกุศลตระกูลวิจิตร ประจำปี พ.ศ. 2564 ปีที่ 4
6

ณ วัดพานทอง ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ซึ่งยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการระบาดของโรคดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ปัจจุบันก็ยังพบผู้ป่วยใหม่เกิดขึ้นเป็นรายวัน ถึงแม้จะเริ่มมีวัดซีนแล้ว แต่คงใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่าจะได้รับวัดซีนครบทุกคน ด้วยมาตรการของการควบคุมโรคนี้ในระหว่างที่เรารอวัคซีนจึงเป็นการสวมหน้ากากอนามัย, ล้างมือ, การเว้นระยะห่างและหลีกเลี่ยงการชุมนุมร่วมกันในสถานที่แออัด


คณะกรรมการผู้จัดงานการบำเพ็ญกุศลตระกูลวิจิตร ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อป้องกันให้ผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงมากที่สุดปลอดภัยจากโรคโควิด 19 และคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสมาชิกท่านอื่นๆ ซึ่งเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตระกูลวิจิตรโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรค จึงของดจัดงานการบำเพ็ญกุศลตระกูลวิจิตร ประจำปี พ.ศ. 2564 ปีที่ 46 ในวันอังคารที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564 ซึ่งปกติเป็นวันทำบุญประจำปีของตระกูลวิจิตรทุกๆ คน โดยจะขอเลื่อนไปจัดงานการบำเพ็ญกุศลตระกูลวิจิตรในปีต่อไป (พ.ศ. 2565) แทน ทั้งนี้หากสมาชิกท่านใดหรือครอบครัวใดมีความประสงค์จะแยกทำบุญเป็นการส่วนตัวเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องและบุคคลอื่นๆ ที่ล่วงลับไปแล้ว ทางวัดพานทอง ยินดีต้อนรับท่านตลอดเวลา

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ วิจิตร - ผู้จัดงาน

พลเอก ธนกฤต วิจิตร  - ที่ปรึกษาการจัดงาน

นายบุญชู วิจิตร - ที่ปรึกษาการจัดงาน

นายสมจิตต์ (บุตรนายชาญ วิจิตร) - กรรมการ

นางศิริศศิธร กัญโส  - กรรมการ

นางสาวจิตรลดา วิจิตร – กรรมการและเลขานุการ

สมาชิกตระกูลวิจิตรทุกคน - กรรมการ

 


 

ผู้ขอใช้นามสกุล "วิจิตร" ร่วมตระกูล

คำปรารภของผู้รวบรวม

 
 
Copyright © 2009 CKN Cyber Key Network All rights reserved